Demetrio Pietro "Pivirotto" De Lorenzo + Maria Santa "Medego" De Lorenzo

Figli  ‎(1 figlio)‎
Umberto Giacomo "Talamina" De Lorenzo ‎(I126069)‎
Nascita 19 Gennaio 1896 23 24 Vinigo ‎(BL)‎

Genitori Nonni
Demetrio Pietro "Pivirotto" De Lorenzo ‎(I126066)‎
Nascita 7 Novembre 1872 26 28 Vinigo ‎(BL)‎
Morte 11 Aprile 1904 ‎(Età 31)‎ USA
Felice Angelo "Pivirotto o Talamina" De Lorenzo ‎(I126067)‎
Nascita 19 Gennaio 1846 Vinigo ‎(BL)‎
F27452
Tommasa Rosa "De Mattia" Pivirotto ‎(I126068)‎
Nascita 20 Dicembre 1843 19 21 Vinigo ‎(BL)‎
Morte 5 Novembre 1888 ‎(Età 44)‎ Vinigo ‎(BL)‎

Maria Santa "Medego" De Lorenzo ‎(I125788)‎
Nascita 19 Febbraio 1871 31 30 Vinigo ‎(BL)‎
Gianmaria "Medego" De Lorenzo ‎(I125781)‎
Nascita 21 Dicembre 1839 29 9 Vinigo ‎(BL)‎
Morte 13 Gennaio 1910 ‎(Età 70)‎ Vinigo ‎(BL)‎
F27372
Lucia "Calderin" Zambianco ‎(I125782)‎
Nascita 9 Maggio 1840 30 26 Vinigo ‎(BL)‎
Morte 27 Gennaio 1903 ‎(Età 62)‎ Vinigo ‎(BL)‎


Informazione sul Gruppo famigliare   (F27451)
Matrimonio Matrimonio 30 Luglio 1894 Vinigo ‎(BL)‎

Ultima modifica Ultima modifica 16 Novembre 2018 - 17:00:09 - Ultima modifica di: roberto