Giambattista Jacobi o Giacobbi + Maddalena ‎(sconosciuto)‎

Figli  ‎(9 figli)‎
Antonio Jacobi o Giacobbi ‎(I119437)‎
Nascita 19 Novembre 1664 25 24 Calalzo ‎(BL)‎
Nicolosa Jacobi o Giacobbi ‎(I119330)‎
Nascita 7 Febbraio 1667 27 27 Calalzo ‎(BL)‎
Bartolomeo Jacobi o Giacobbi ‎(I119184)‎
Nascita 3 Ottobre 1669 30 29 Calalzo ‎(BL)‎
Antonio Jacobi o Giacobbi ‎(I119111)‎
Nascita 4 Aprile 1671 31 31 Calalzo ‎(BL)‎
Morte 1 Dicembre 1677 ‎(Età 6)‎ Calalzo ‎(BL)‎
Bartolomeo Jacobi o Giacobbi ‎(I118925)‎
Nascita 14 Maggio 1675 35 35 Calalzo ‎(BL)‎
Giovanni Jacobi o Giacobbi ‎(I118848)‎
Nascita 2 Ottobre 1677 38 37 Calalzo ‎(BL)‎
Giovanni Jacobi o Giacobbi ‎(I113789)‎
Nascita 26 Settembre 1678 39 38 Calalzo ‎(BL)‎
Morte 21 Agosto 1739 ‎(Età 60)‎ Calalzo ‎(BL)‎
Mattea Jacobi o Giacobbi ‎(I124124)‎
Nascita 21 Settembre 1682 43 42 Calalzo ‎(BL)‎
Maria Jacobi o Giacobbi ‎(I121728)‎
Nascita 16 Maggio 1685 45 45 Calalzo ‎(BL)‎

Genitori Nonni
Giambattista Jacobi o Giacobbi ‎(I118810)‎
Nascita 18 Settembre 1639 44 39 Calalzo ‎(BL)‎
Morte 7 Aprile 1709 ‎(Età 69)‎ Calalzo ‎(BL)‎
Bartolomeo Jacobi o Giacobbi ‎(I120359)‎
Nascita 1595 30 25 Calalzo ‎(BL)‎
F26281
Nicolosa Vascellari ‎(I120360)‎
Nascita 1600 30 25 Calalzo ‎(BL)‎

Maddalena ‎(sconosciuto)‎ ‎(I118811)‎
Nascita 1640
Morte 15 Febbraio 1709 ‎(Età 69)‎ Calalzo ‎(BL)‎


Informazione sul Gruppo famigliare   (F26058)
Matrimonio Matrimonio 1660
Ultima modifica Ultima modifica 18 Agosto 2018 - 12:00:01 - Ultima modifica di: roberto